درباره رضا

رضا سبحانی تهیه کننده ، مدیر تولید و مستند ساز زاده آبان ۱۳۶۶ در تهران می باشد.
بازگشت به بالا